Časoprostor

Jak poznat nepoznané? Prostě jít a vytvořit podmínky. Z podmínek pak možnosti. Z možností cestu.

Na cestě projít přímo i skrze životní křižovatku. Na křižovatce přijmout stávající nebo se rozhodnout pro nové. Nové může znamenat rozšíření současného. Někdy je to dokonce nutné a někdy se to po nás vyžaduje. Může to znamenat zkoušku podobnou té, kterou známe jako maturita a ta nás uvede do prostředí, které je sice neznámé, ale my o něm již dlouho sníme……A náš sen se hlásí o slovo.

Hlas tohoto snu může být hlasem duše. Její hlas může mít různou formu. Způsob komunikace je vám ušit na míru. Někdy se však může stát, že tento hlas „ztratíme“. Hlas naší duše, naší jedinečnosti naší vnitřní krásy a naší podstaty.

Tehdy právě tehdy nám do života přichází „náhody“…. Náhody však, jak víme neexistují. Jsou to vámi velmi jasně zvolená setkání. Tato setkání jsou součástí plánu vaší životní cesty. Tento plán dokonale odráží, kdo jste a kým jste právě teď.  Tento bod může být nazýván počátkem, kterému je třeba věnovat pozornost a bod odrazu směrem, kterým chcete jít. Tento směr je součástí vašich přesvědčení. Ona přesvědčení pojítkem mezi vaší osobností a hlasem vaší duše. Tyto dvě energie jsou jako dvě sestry. A někdy je mezi nimi pře. Intenzita této pře vyvolá tlak, který nám může způsobit mnoho bezesných nocí a složitých chvilek. Na druhé straně nás dostat k iluzorní představě pravdy. Přestáváme pak vidět skutečnost a malujeme si vše příliš růžově. 

Co teď?

Začínáme se ptát……

Začínáme hledat…..

Začínáme se měnit…..

Každý z nás tento okamžik poznal. Pro každého z nás je to něco jiného. A pro každého z nás je to v daný okamžik to pravé.

Procházíme mnoha okamžiky, kdy se jedny dveře zavřou, aby se před námi otevřely jiné.

Vše má svůj smysl…to minulé, současné a stejně tak možnosti budoucí.

Tyto stránky a jejich obsah je jedna z možností…..

Vítejte