Ahoj právě příchozí:-)))

Sebereflexe. Introspekce. Porozumění. Souvislosti. Širší souvislosti – přijetí. SEBEPŘIJETÍ.

Slova provázející mě od narození k dnešním dnům.  Věnuji tuto energii také hlasu duše. 

Hlas duše je moje dítě. Moje milované dítě. Jsem to já. Jsou to moji blízcí, moji přátelé. Je jím také má rodina, která mě provedla dětstvím i prvními krůčky coby dospělé ženy. Jsou to mé děti, můj partner. 

Hlas duše je Láska. Je to energie prostupující i tu nejsilnější strunu v každém z nás. Je přítomna každému, stejně jako slunce a déšť jenž nás provázejí našimi dny. Je však také strunou, která zní slaběji. Obě dohromady však tvoří jeden celek. Tvoří ve vzájemném propojení. 

Moje duše miluje barvy a hudbu. Ty budou dotvářet má slova a zkušenosti. Miluje knihy a rýmy. To vše se může kdykoliv stát součástí těchto stránek i pro vděčnost a poděkování mnohým, kteří se stali a jsou součástí mého života. 

Inspirace. Modlitba. Odpuštění nechť se stanou kmotřičkami, které pomohou v pravé chvíli komukoliv, kdo se stane účastníkem hlasu duše. 

Radost. Naděje a Štěstí nechť je přítomno v životě vás všech moji milí.

Zázraky života prosím o prostor u vašich životů.

Lásku o požehnání.

Tak to je.:-)

Mějte se prostě báječně:-)))